Derste yetişkinlerdeki zihinsel ve davranışsal bozukluklara ilişkin tarihsel yaklaşımlar gözden geçirilir. Son tanılama sınıflandırmasında yer alan gruplar açıklanır. Seçilen bazı psikopatolojik bozukluklara ilişkin güncel bulgularla kavramsal model ve/veya kuramlar tartışılır. Psikopatolojinin davranışsal, bilişsel, sosyokültürel, genetik ve nörobilimsel yönleri tartışılır. Derste değerlendirme, etiyoloji, prognoz ve belirti kontrolü konuları da ele alınır.