Hak kavramı, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi, iyiniyet, dürüstlük kuralı, gaiplik, ölüm karinesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti kavramları