Bu dersin amacı; çocuk gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak doğum öncesinde gelişim, bebeklik döneminde gelişim, erken çocukluk dönemi gelişimi, okul döneminde (orta çocukluk) gelişim ve ergenlik döneminde gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda çocuk gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.  

Yrd.Doç.Dr. Neslihan Koçer