Bu ders temelde, İslam ve özellikle, Emeviler döneminden erken cumhuriyet dönemine, Türk uygarlıklarının mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır.  Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.