Günümüz dünyasında tüketim toplumunun tasarım üzerinde büyük etkisi vardır.Tasarımcının sorumluluğu daha fazladır ve keyif veren bir tasarım için yeni yollar keşfetmek zorundadır. Bu ders, etkili olmak, zevk, stil, tüketim, etik, rafinelik vb. gibi kavramları bir araya getirmeyi, öğrenciler bireyin tüketim toplumu içinde isteklerine cevap verebilmek için sofistike yollar keşfetmesini ve tüm bunları kendi mesleki becerileri, bakış açıları ve endişeleri çerçevesinde dengelemelerini sağlamayı amaçlar.