Bu ders iç mimarlık öğrencilerine stil ve modanın temel özellikleri ile bu stilleri etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyal faktörleri kavrayabilmek ve günümüz eğilimlerini analiz edebilme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır. Ders, yirminci yüzyıla damgasını vuran akımları iç mimaride yaratıcı ve yenilikçi tasarım yönleriyle incelemektedir. Bu bağlamda incelenecek akımlar arasında Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, Kübizm, De Stijl, modernizm, Bauhaus, Pop Art, Post-modernizm, Dekonstrüktivizm ve Futurizm bulunmaktadır.