Gastronomi ve mutfak sanatları kavramlarının ve kapsamının genel çerçeve ile birinci sınıf öğrencilerine tanıtımı amaçlanır amaçlanır. Öğrenciler, edebiyat, tarih felsefe, din, iletişim, siyaset ve sosyal bilimler gibi geniş bir alanı keşfetme fırsatı elde edeceklerdir.Bu derste öğrenciler gıdaların yapısı (dokusu) ve lezzetine etki eden faktörleri inceleyecek, gıdaların özelliklerini algılamaya yarayan duyularını geliştirme fırsatı bulacak, kişilerin lezzet algıları ve yemek seçimlerini etkileyen kültürel faktörleri değerlendirecek ve edindikleri bulgu ve deneyimleri araştırma ve problem çözme esnasında kullanabilecek aşamaya geleceklerdir. Bu ders, gıdaların kalitesinin ve/veya kalite özelliklerinin anlaşılması ve gıdalar arasındaki farklılıkların (örneğin gıdaların nasıl hazırlandığı/üretildiği ve kimler için üretildiği gibi) algılanması üzerine yoğunlaşacaktır.