Kesim teknikleri uygulanarak sebze, et, tavuk ve balık hazırlama ile çorbaların ve sosların yapımının öğretilmesi konuları dersin girişini oluşturmaktadır.Temel pişirme teknikleri olan Kuru Isıda pişirme teknikleri Nemli Isıda pişirme teknikleri öğretilerek öğrenci endüstri için hazır hale getırılmektedir.Teorik dersler ve tamamlayıcı laboratuar uygulamaları. Bu dersin amacı, öğrencilerin Mutfak Sanatlarına Giriş dersinde kazandığı temel beceri ve bilgileri geliştirerek, uluslararası otel ve restoran sektöründeki ticari mutfaklarda gereken orta ve ileri düzey bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, yiyecek kültürünü öğrenip inceler, küresel, ulusal ve bölgesel bakış açılarıyla gıda sektöründeki trendleri ve pazardaki itici güçleri analiz eder ve aşçılık tekniklerini farklı mutfaklarda uygulamaya koyar

satı elde edeceklerdir.Bu derste öğrenciler gıdaların yapısı (dokusu) ve lezzetine etki eden faktörleri inceleyecek, gıdaların özelliklerini algılamaya yarayan duyularını geliştirme fırsatı bulacak, kişilerin lezzet algıları ve yemek seçimlerini etkileyen kültürel faktörleri değerlendirecek ve edindikleri bulgu ve deneyimleri araştırma ve problem çözme esnasında kullanabilecek aşamaya geleceklerdir. Bu ders, gıdaların kalitesinin ve/veya kalite özelliklerinin anlaşılması ve gıdalar arasındaki farklılıkların (örneğin gıdaların nasıl hazırlandığı/üretildiği ve kimler için üretildiği gibi) algılanması üzerine yoğunlaşacaktır.