Isı fizyolojik özellikleri, sıcak-paket-parafin-kızılötesi-ultraviyole, akışkan tedavisi, yüzey sıcaklığı, ajanlar-ultrason-kısa dalga diaterermi-MWD ve uzun dalga diatermi, soğuk uygulama, elektroterapinin tanımı-elektrofizyolojik temelleri, doğru akım -İtontoforez galvanik akımı-Fonoforez-düşük frekanslı akımlar, Orta frekans akımları, diyadinamik akımlar, vakum terapisi, elektrik stimülasyonu, transkutanöz elektriksel sinir uyarımı. Hasta kabulü, Hasta Hastalığı öyküsü, Postür analizi, Antrofometrik ölçümler, boy uzunluğu ve kalça dokusu ölçümleri, ekstremite testlerinin kısaluğu, esneklik değerlendirmesi, hareket aralığı değerlendirmesi, goniometrik ölçümler, kas ölçümünün gücü (dinamometre, gerilimölçer, 1 max) tekrarlama, bilgisayarlı ölçümler, manuel kas testleri). Bu dersin sonunda öğrenciler farklı tedavi türünü ve edavi araçlarını öğrendikten ve uyguladıktan sonra öğrenciler her tedavi maddesini farklı hastalık türü veya hasta için kullanabileceklerdir.