Bu ders temelde, 19.yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan aralıktaki mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır.  Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.