Bu dersin amacı psikoloji biliminin başlangıcı, felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkışına kadar geçirdiği aşamaları anlatmak; alana katkıda bulunanların tarihsel rollerini öğrencilere kavratmaktır.