Türk Medya Tarihi dersi, Türkiye'de basının doğuşu, basına ilişkin getirilen yasal düzenlemeler ve bunların sosyo-kültürel ve siyasal yansımaları, tarihsel bir süreklilik içerisinde ele alınmaktadır. Bu dersin içeriğinde doğrultusunda Osmanlı’da Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Türk Basını (1828-1876), ilk gazeteler (Türkçe, Türkçe-dışı ve yabancı, azınlık), Birinci Meşrutiyet ve İsdibdat Dönemi (1876-1908) ve İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında basın, tek partili dönem ve çok partili hayata geçişte basın, ilk demokrasi denemeleri, tam çoğulculuk yılları, 1960, 1971 ve 1980'li yıllar ile 1990'lı yıllarda Türk basını konularını yer almaktadır. Bunlara ek olarak ders kapsamında basında tekelleşme ve tematik yaklaşımlar üzerinde de durulmaktadır.