Banka hukukunun kaynakları, Bankacılık Sistemi ve bankalarının hukuki yapısına bağlı genel işleyişleri hakkında bilgi verilmesi.