Edebiyata ait kavramlar, bu kavramların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılmasını, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçların incelendiği bu ders, ayrıca, vezin kavram ve türlerine, hece ve aruz vezinlerine, edebi sanatlara ve yansıtmacılık, biçimcilik, yapısalcılık gibi edebiyat kuramlarına odaklanmaktadır. Bu perspektif içerisinde bir kavram olarak edebiyatın işlev ve temel özellikleri, Türk edebiyatının doğuşu ve genel seyri ile temel kavramsal çerçevesini oluşturan ders anlatım biçimleri ve ölçüleri, Halk Şiiri ve türleri, Aruz ve Divan Edebiyatı, yeni Türk şiirinde kullanılan nazım biçimleri ve türlerinin yanı sıra edebi sanatlara, edebi akımlara ve kuramlara yönelmektedir. Ders, edebiyat bilgi ve kuramlarını hem teorik hem de uygulamalı bir bütünlük içerisinde ele alan bir derstir.