Bu ders; mobilya, insan ve fiziki çevre ile fonksiyon, malzeme ve üretim metodu, ergonomi antropometrisi ve özel durum çalışması ile ilgili ilişkileri inceler. Kavramsal ve uygulamalı olarak sistematik şekillendirme ve yaratıcı etkinlik motivasyonunun sağlanması, iç mimari ve ilgili konularda mobilya tasarım etkinlikleri, tasarım yöntemleri, tasarım süreci ve tasarım öğeleri ile çalışır. Tasarıma giriş ve tasarımın ana unsurları, tasarımda mobilyada hacim - kütle ilişkisi, mobilya tasarımında hacimsel kapak, mobilya tasarımında çizginin anlamı ve işlevi, mobilya oluşumunda yüzeyin zenginleştirilmesi. Mobilya oluşumunda yapı, yapı ve zenginleştirme, mobilya tasarımında oran, mobilya tasarımında fonksiyon, mobilya tasarımında sistematik biçimlendirme, üretim sentezi ve problem analizi.