Tasarım sürecinin teori ile uygulama arasındaki ortak paydası olan şantiye stajı, teoride alınan bilgilerin uygulanma aşamasında geliştirilmesinde ve kavranmasında yardımcı olmaktadır. İç mekan tasarımı teknisyeni piyasadaki rolü ve yetkilerininin iyice kavranması amaçlanmaktadır. Şantiye stajı, ince yapı işlerini kapsamaktadır; kapı ve pencere montajı, tüm ahşap doğramlar, yer döşemeleri, asma tavan, kartonpiyer, ara bölücü duvarlar, mobilya, ve bunun gibi ince yapı işine giren tüm faaliyetleri çözümleme ve kavrama yetisi kazandırmaktadır. Staj süresi 30 iş günüdür.  Yapılan ve gözlemlenen tüm çalışmaların staj defterine günlük olarak yazılıp bölüm kurallarına uygun bir şekilde, gün ve tarihleri de belirtilerek görsel destekli yazılı bir rapor şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.