Bu dersin amacı nöropsikoloji alanında yaygın olarak kullanılan testlere teorik ve pratik bir giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, nöropsikolojik değerlendirmenin tüm önemli adımlarına, yani hikaye alma, rapor yazma ve geribildirim oturumlarına aşina olmalıdırlar. Nöropsikolojik testlerin ölçmeyi amaçladığı beyin alanlarını ve nöropsikolojik testlerin psikolojik fenomenleri anlamadaki farklı katkılarını tanımlayabilecektir. Öğrenciler standart bir nöropsikolojik testi yönetmeyi, puanlamayı ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir.