Bu ders öğrencilerin restorasyonun temel terminolojisi (yapı bozulmalarının teşhis edilmesi, müdahale tipleri: sağlamlaştırma, bütünleme, yeniden yapım, yenileme ve restorasyon etiği gibi kavramlar) ile tanışmasını içermektedir. Tarihi yapıların korunması ile ilgili kuramsal temelin oluşturulduğu bu dersin içeriğinde; tarihi çevre koruma, çağdaş korumanın tarihsel geçmişi, restorasyon ve onarım teknikleri, koruma ölçütleri, korunacak değerlerin tanımları, ulusal ve uluslararası koruma tüzükleri ve örgütleri, dünya miras listesindeki yapılar ve korumanın uygulandığı yapılardan örnekler yer almaktadır. Tarihi bir yapının restorasyon projesine başlamadan önce gerekli olan arşiv araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, envanter fişlerinin hazırlanması, yapı ile ilgili tüm tarihsel dönemlerin araştırılması, yapıdaki bozulmaların ve bozulma nedenlerinin okunabilmesinin öğretilmesi dersin kapsamında yer almaktadır.