Ders, tek yapı koruma ve tarihi çevre koruma konularında temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. Yapılarda meydana gelen bozulmaların ve nedenlerinin araştırılması, bu bozulmaların giderilmesi için gerekli olan, uygun koruma tekniklerinin (sağlamlaştırma, bütünleme, yeniden yapım, yenileme ve restorasyon) belirlenmesi bu ders kapsamında yer almaktadır. Yapının yeni işlevine; yapının sahip olduğu mekansal, strüktürel ve cephesel özellikleri incelenerek karar verilmedir. Ayrıca yapının konumlanmış olduğu bölgenin ihtiyaç ve gereksinimleri de araştırılmalıdır. Bu nedenle, yapıların yeniden işlevlendirilmesi aşamasında, yapının içinde bulunduğu bölgenin de analiz edilmesi gerekmektedir. Restorasyon uygulamalarının geçmişi ve dünyada uygulanan güncel restorasyon teknikleri öğrencilere tanıtılması, korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının saptanması, kültür varlıklarına uygulanabilecek müdahale türleri tanımlanması, kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar örnek uygulamalarla yasal çerçevede anlatılması ders boyunca öğretilecek olan konular arasında yeralmaktadır.