Dünya edebiyatını oluşturan yazar, düşünür ve ürünlerini, edebî eserlerini tanıtarak Batı ve Doğu kültürü hakkında fikirler edinmelerini, genel kültürlerini arttırmak.