Bu derste  20. yy başlarında Dünyanın içinde bulunduğu durumu, Osmanlının yıkılışı, Mustafa Kemal'in nasıl bir karaktere sahip olduğu, Meclisin Ankara'da toplanması, Milli Mücadeleyi başlatması, Türk halkının da bu Milli Mücadeleye katılışı, yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, yeni Türkiye'de devrimlerin yapılması, eğitim alanında yapılanlar, adli alanda yapılanlar, ölçü sistmelerinde yapılanlar, günlük hayata dair yapılanlar, bilim ve kültür alanında yapılanlar; Mustafa Kemal'den sonra Türkiye Cumhuriyeti, II. Dünya Savaş ve savaştan sonraki Dünyadaki gelişmeler. Çok partili hayata geçiş. Demokrasinin topallaması konularını kavrar