Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim ortamını düzenleme, kullanılacak ipuçlarına ve ipuçlarını silikleştirme işlem süreçlerine karar verme, uygulama, sürekliliği ve genellenmesini sağlama. Tüm öğretim ortamı ve öğretim sürecine göre yapılabilecek öğretimsel uyarlama örnekleri, Çoklu engeli bulunan öğrencilere göre yapılabilecek öğretim uyarlamaları, Kullanılacak ipuçlarında yapılabilecek uyarlamalar, Değerlendirme sürecinde yapılabilecek uyarlama örnekleri, Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için öğretim uyarlama örnekeri, Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için öğretim değerlendirme örnekleri.