Bu derste öğrencinin ,diyaliz teknikerinin sahip olması gereken tıbbi alt yapısını oluşturarak diyalizde beslenme , ilaç kullanımı, kan basıcı, kuru ağırlık kavramı , , ilk yardım ve tahlilleri ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.