Bu ders, diyaliz hastasının diyalize başlama aşamalarında, diyaliz sırasında ve diyalizden sonra hasta takibini yapmayı, evrensel korunma yöntemlerini ve önemini öğretmeyi, yaşam bulguları nedir, nasıl ve neden takip edilir, hemodiyalizde damara ulaşım yolları (AVG ,AVF, ve kateterler), diyaliz hastalarında beslenme, hemodiyaliz sırasında oluşan komplikasyonlar diyalizin fizyolojik prensipleri ve hasta muayene tekniklerini öğretmeyi amaçlar.