Görme ve algılama arasındaki ilişki, görmenin fiziksel doğası ile birlikte algılamanın fiziksel ve psikoloji yönünün incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Görsel algı, görme eylemine bilgi ve anlama, anlamlandırma gibi özelikleri de ekler. Gestalt kuramına göre bütünün algılanması, parça-bütün ilişkisinin kavranması ile organize ögelerin algılanmasının nasıl gerçekleştiği incelenmektedir. İletişimi oluşturan görsel ögelerin niteliği, bu ders ile incelenerek öğrencilerin alana yakınlaşmaları hedeflenmektedir. Algılamada bellek, belleğin ve kültürel arka planın önemi, örnek çalışmalar üzerinde irdelenir. Kavramsal ve teorik bazda başlayan ders planı, öğrenciler tarafından uygulama ve vaka analizleri ile denenerek devam eder. Sanatta ve iletişimde algının, algı manipülasyonunun etkileri tarihsel olarak incelenir. İçinde olduğumuz çağda zamanın etkisi araştırılır.