Bu kurs Mobil programlama esaslarını vermek için tasarlanmistir