Bu dersin amacı diyaliz teknikerliği öğrencilerine, hayati belirtilerin (ateş, nabız, tansiyon, Solunum) önemini anlatmak, teorik ve pratik uygulama bilgilerini vermek, parenteral tedavilerin teorik ve pratik uygulamalarını yapmak, hemodiyalize başlama kriterleri ni öğretmek,Bireysel hijyen ve asepsi antisepsi kurallarını öğretmek,diyalizde yapılan laboratuvar tahlilleri hakkında bilgi vermek,Hemodiyalizde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi vermek.