Diyaliz teknikerliği öğrencilerine Renal Replasman Tedavileri, Hemodiyaliz Tedavi Seçenekleri, Hemofiltrasyon, Hemodiyafiltrasyon, Hemoperfüzyon, Yavaş ve Uzun Tedaviler I, Onkolojide kullanılan ekstrakorporeal tedaviler, Plazmaferez, Karaciğer Destek Tedavileri hakkında yeterli teorik eğitimi vermektir