Gelişim psikolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar bireyde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri inceleyen psikolojinin temel alt alanlarından biridir. Bu derste yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, orta yetişkinlik dönemi ve ileri yetişkinlik döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimlerin incelenmesinin ardından, ölüm ve yas konuları ele alınmaktadır.