Rus dilinin Dünya dilleri arasındaki önemini, Kiril alfabesini, ses ve gramer özelliklerini öğrenciye kavratmak.