Bu ders, evlilik ve aile ilişkileri psikolojisi bilimine odaklanmaktadır. Bu derste, öğrenciler tarafından aile

kurumunun tanımı, işlevleri ve türlerinin anlaşılması beklenmektedir. Bu dersin amacı öğrencilere, evlilik ve aile

hakkındaki psikolojik teoriler, ailenin kültürel ve sosyal bağlamıyla ilişkisi/ etkileşimi, evlilik ve aile konularında

uygulanan araştırma yöntemleri, bireysel ve aile ruh sağlığı üzerinde etkili olan karşılıklı koşullar konularında

derinlemesine bilgi sunmaktır. Aile terapileri konusunda giriş niteliği taşıyan bilgiler sunulacaktır. Derste,

boşanma, çocuk yetiştirme, evlili öncesi süreçler, yeniden evlenme gibi, aile temelli ruh sağlığı konuları ve

yetişkin ve çocuk odaklı sorunlara yönelik müdahaleler üzerinde durulacaktır.