Öğrenciye hasta güvenliğine dönük  bilgi ve beceri kazandıran seçmeli bir bir derstir.