Bu ders turizm politikası geliştirmesinde turizm sektörününün ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel olumlu ve olumsuz etkilerinin  analiz edilmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir turizm planlaması yaklaşımları ve modelleri turizm politikası oluşturma süreçleri paydaşların işbirliği ve sürece dahil edilmesi sürdürülebilir turizm gelişimde turizm sektörü paydaşlarının politika belirleme ve planlamadaki rolü irdelenecektir. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki turizm plan ve politikalarının değerlendirilmesi seçilmiş ülke ve bölgelerde yürütülen turizm planlama ve politika yaklaşımlarının karşılaştırılmalı incelenmesi gerçekleştirilecektir.