Ders, temel tasarımda iki ve üç boyutlu daha ileri çalışmalara odaklıdır. İlk aşamanın ardından, öğrenciler kavramsal bir temelde de düşünmeye başlarlar. Dersin başlangıç noktası, rastlantısal organizasyonla oluşmuş kaotik düzenin içinden anlamlı tasarım açısından anlamlı karelerin seçilmesidir. Kayda değer tasarımlar yapabilme, temel tasarım ilkelerinin özümsenmesiyle oluşur. Öğrenciler hareket, yapı, ışık, yüzey ve renk ile deneysel çalışmalar gerçekleştirirler.  Doğal ve yapma ögeleri çizim yoluyla gözlemlemek bir başka konudur. Öğrenciler tarama, mürekkep, noktalama gibi farklı grafik teknikleri üzerinde çalışırlar. Ders, fonksiyonel  tasarıma giriş aşamasında temel bir logo tasarımı ile tamamlanır.