Görsel mesaj bombardımanına yoğun şekilde maruz kalınan yeni milenyumda, görsel okur-yazarlığı anlamak da oldukça önem teşkil etmektedir. Bu ders grafiksel elemanları kullanarak görsel iletişimin önemini tanıtmayı amaçlamaktadır. Disiplinler arası bilginin yararı düşünüldüğünde, görsel konularda uzman olan grafik tasarımcıların da görsel dil aracılığı ile iletişim kurabilmesi gerekmektedir. Bu ders iletişim sanatının tüm alanlarındaki uygulanabilir orta düzeyde tasarım kavramlarını inceler. Bununla birlikte bu ders, görsel bağlamda iletişim ihtiyaçlarına yönelik özel yaratıcı teknikler öğreten kavramsal bir yaklaşım içermektedir. Grafiksel İletişim II dersi, aynı zamanda İletişim Tasarımı, İllüstrasyon, ve Ticari Fotoğrafçılık gibi dersler için de gerekli kavramların tanıtıldığı giriş dersi niteliğinde bir içeriğe sahiptir.