Öğrenciye klinikte gördüğü elektrokardiyografileri okuma ve değerlendirme becerisi kazandırır.