İletişim tasarımı bölümü öğrencilerine yönelik bu derste, araştırma sonuçlarının doğru ve anlaşılır biçimde sunumu konu oluşturmaktadır. Öğrenci ödevleri ve proje raporlarından portfolyo sunumuna, profesyonel yönbilgi hazırlamaktan, bir iş için teklif vermeye kadar amaca uygun, sade ve anlaşılır sunum tasarımı geliştirilmesi amaçtır. Öğrenciler bu ders kapsamında sunum hazırlamak için geliştirilmiş temel bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenirler. Bilgiyi organize edip kolay anlaşılır hale getirmek, sunumda hedeflenen algıyı destekleyecek  şekilde uygun biçimleri, yazıtipini, metin alanlarını yerleştirmeyi, görselleri uygun kullanmayı, renklerin amacına uygun kullanımını kavramak, öğrencilere iletişimi amaca yönelik olarak tasarlayabilme yetisini kazandırır. Transfer edilen mesaj kadar mesajın biçimi de algılanabilirliğe etkisi bakımından önem taşımaktadır.