Bu ders öğrencinin yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğunu algılamasını, akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğunun farkına varmalarını amaçlamaktadır. Dersin amacı, ilaçları fayda/zarar oranınına göre değerlendirebilme, hastalığa göre seçilecek ilaç grubunun önceliğini planlayabilme Farmakovijilans çalışmaları gerçekleştirebilme, farmakovijilans verilerini rapor etme, sık kullanılan ilaçları endikasyona göre sınıflandırabilme, endikasyon uyumunun olmadığı durumları ayırt edebilme, farklı ilaç gruplarının birbirlerinin endikasyonları üzerine etkilerini yorumlayabilme, ilacın uygun dozunu, kullanım şeklini ve süresini tasarlayabilme, tedavi için mümkün olan en düşük dozu hesaplayabilme, ilaç kullanımı sırasında oluşabilecek hataları tespit edebilme, muhtemel tedavi süresini degerlendirme için gereken bilgive beceriyi ögrenciye kazandırmak.