Bu ders,  insan faktörlerinin analiz edilmesini; iç mekanların tamamlayıcıları (tefriş elemanları) ve günlük hayatta sürekli kullandığımız endüstriyel ürünlerle insan vücudu arasındaki uyumu sağlayacak standartlar yaratmayı amaçlar. Ayrıca tasarım öğrencilerinin antropometri ile ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını artırmayı hedefler.