Bu ders, 18. yüzyıldan beridir süregelen 'egemenlik' ve 'devlet' kavramları arasındaki ilişkiyi inceler. Bu ilişkinin, özellikle 21. yüzyılda, yapıbozumuna uğramasını irdeler. Devlet kuramının ekseninden çıkan egemenlik kavramının, azınlıklar, yerliler, uluslararası kuruluşlar/şirketler nezdinde uygulanmasını sorgular.