Bu ders, dünyanın sanayileşmiş milletlerinde ortaya çıkan sorunları sosyal politika bağlamında analiz eder. Bu dersin temel amacı, şu anda görüşülmekte olan farklı konularda kapsamlı bir anlayış sağlamaktır. Bu ders sosyal politika konularının (yoksulluk, evsizlik, ruh sağlığı gibi) incelenmesi ve politika oluşturma ve uygulamasını etkileyen, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerin önemi konusunda vurgu yapar. Bu ders ajans politikaları, yerel yönetmelikler, yerel ve federal yasalar, küresel anlaşmalar ve her düzeydeki ulusal ve uluslararası politikaları dikkate alır. Bu ders yasal, idari, ve ajans alanlarında analiz ve sosyal politika sunumu için teorik temelli modeller sunar. Ders hem sosyal refah politika içeriği hem de süreci üzerine odaklanır. Ayrıca derste, Türkiye ve dünyadaki refah sistemi ve hizmetlerinin gelişimi; planlama ve kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları (sağlık, barınma, sosyal güvenlik, göç vb.) üzerine tartışmalar yer almaktadır.