Temel kavramlar, sistem hastalıkları, etyolojisi, belirtileri, komplikasyonları ve tedavi yöntemleri üzerinde durulacaktır.Yaşlılık ile birlikte artan semptomlar;Alzheimer,Parkinson,Böbrek hastalıkları,Akciğer,Karaciğer hastalıkları,Kalp hastalıkları hastane ortmında sosyal hizmet müdahale yöntemleri anlatılacaktır.Bu bağlamda hastalık dönemlerinde bireyin yakın çevresi ile etkileşime geçerek bunun için sosyal hizmet müdahale yöntemlerinden güçlendirme,stresle baş etme yöntemleri,motive ve normalitize müdahaleleri üzerinde durulacaktır.Hastahane personelleri(doctor,hemşire,fizyoterapist,psikolog) ile işbirliği aşamaları,hasta bireye sahip olduğu semptom hakkında açıklık getirme teknikleri üzerinde durulacaktır.  Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlar İle bağlantı kurulması ve yardım sağlanması, engelli haklarının anlatılması ve tedaviden etkin yararlanması konusunda yardımcı olunması,hastaların tedaviye uyum sürecinde destek olunması psiko-sosyal çalışma konularına değinilecektir.