Tıbbi dokümantasyona giriş. Tıbbi doküman ve dokümantasyonun tanımı. Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar. Tıbbi dokümantasyonn tarihçesi ve gelişimi. Tıbbi dökümanların temel özellikleri. Tıbbi kayıtların kapsamı, önemi. Tıbbi kayıtların kullanımı ve başlıca kullanıcaları. Tıbbi dokümantasyonun hasta, hastane, doktor, adli tıp, halk sağlığı ve tıbbi araştırmalar yönünden önemi. Tıbbi doküman türleri, hasta dosyaları, tıbbi indexler. Hasta dosyalarının oluşturulması, numaralanması ve sıralanması.Dosyalama yöntem ve şekilleri (alfabetik, konuya göre, desimal sistem, karma sistem, coğrafi sistem). Arşivleme ve otomasyon. Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri. Arşiv bölüm ve fonksiyonları. Hasta dosyaları arşivinde örgüt modelleri. Arşiv güvenliği. Arşiv yönetim ve organizasyonu. Otomasyonun tanımı konularını içermektedir