ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili bilgiler verilecek