Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında güncel ve işlenmemiş bir konunun seçilerek literatürdeki yerinin incelenmesi, güncel makaleleri kapsayacak şekilde ve sunum tekniklerini kullanarak bir sunum hazırlanmasıdır. Bu dersin kapsamında nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner, obstetrik ve pediatrik rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarında rehabilitasyon, sporcu sağlığı, halk sağlığı ve mesleki rehabilitasyon alanlarında farklı hastalıklara yönelik fizyoterapi değerlendirme ve tedavilerini içeren seminerlerin öğretim üyesinin danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanması yer alır. Öğrenciye araştırma, hasta değerlendirme ve tedavi programını planlama ve sunum becerilerini kazandırma ve geliştirme hedeflenir. Bu dersi alan öğrencilerden, Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili herhangi bir konuda ilgili literatür taramasını yapabilmeleri, derleme yapabilmeleri, seçilen bir konuda kapsamlı sunum yapabilme yeteneğini kazanmaları beklenmektedir.