İşitme ve görme yetersizlikleri ile ilgili temel bilgilerin verileceği bu derste, kulağın yapısı ve işleyişi, işitme kaybı tipleri, işitme yetersizliğinin nedenleri ve işitme yetersizliğinin tanımı açıklanacaktır. İşitme yetersizliğinin bireylerde dil, motor, bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik beceri gelişimini nasıl etkilediği açıklanacaktır. İşitme cihazları ve işitme engelliler için sınıf düzenlemeleri hakkında bilgi verilecektir. Görmenin oluşumu, kırma kusurları ve görme bozuklukları, görme yetersizliğinin tanımı açıklanacaktır. Görme yetersiliğinin dil, motor, bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik beceri gelişimini nasıl etkilediği açıklanacaktır. Görme yetersizliği olan çocukların eğitim ortamları ve genel eğitim sınıflarında yapılabilecek düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.