Öğrencilere, biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, patoloji, histoloji laboratuvarlarında kullanacak oldukları aletlerin amaç, işleyiş, kullanım ve bakımlarına ilişkin bilgi vermektir. Bu dersin sonunda öğrenciler; laboratuvarda karşılaşacakları cihazları tanıyabilecek, laboratuvar cihazlarının çalışma prensiplerini özetleyebilecek, laboratuvardaki cihazların temizliği ve bakımını açıklayabilecektir.