Anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve laktasyon dönemlerinde oluşan fizyolojik değişiklikler, sorunlar ve beslenme gereksinmeleri, beslenme ve mental gelişim, 0‐1 yaş bebek beslenmesi, anne sütünün özellikleri, 1‐3 yaş grubu ve 3‐5 yaş grubu çocukların özellikleri, , okul çağı çocuk ve adolesanların enerji ve besin ögesi gereksinimleri, çocukluk çağı obezitesi. Öğrenciler; anne ve çocuk beslenmesi (yeni doğan), okul öncesi, okul çağı, adölesan dönem çocuğunun beslenmesi konularında bilgi sahibi olacak, gebe-emzikli ve çeşitli yaş grubundaki çocuklara verilecek beslenme örüntülerinin ilkeleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.