GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON            

Bu ders kapsamında öğrencilere gözdeki kırıcı ortamları kavratmak, pupilla ve görevleri aynı zamanda anomalileri hakkında bilgi vermek, görme mekanizması hakkında bilgi vermek. Akamodosyon, akamodasyon sırasında meydana gelen dioptrik değişiklikler, presbiyopi ve diğer akomodasyon bozukluklarının düzeltilmesi, ametropi, ametropi çeşitleri, hipermetropi, hipermetropi çeşitleri, miyopi, miyopi çeşitleri, astigmatizma, astigmatizma çeşitleri, anizometropi, anizometropi çeşitleri, anizokonia, anizokonia çeşitleri, refraksiyon kusurlarının cerrahi yolla düzeltilmesi, refraksiyon kusurlarının gözlük ile, kontakt lens ile ve cerrahi yolla düzeltilmesinin karşılaştırılması, az görüş, az görenlerin rehabilitasyonu, katarakt, afak. Ametropi Korreksiyonu: Gözlük, kontakt lens, kontakt lens prensipleri, intraoküler lens. Refraktif kusurların cerrahi tedavi teknikleri, oftalmolojide lazer, öğretmek amaçlanmaktadır.