Bu ders kapsamında öğrenciye oftolmolojide muayene yöntemleri ve gözün refraktif durumu öğretilecek, kapak, konjuktiva ve sklera hastalıkları tanı ve semptomları , glokom ve optik sinir hastalıklarının tanımı ve semptomları , lens ve göz içi cerrahisi sonrası yaralanmalar, Vitreus, Retina ve Makula hastalıklarının tanımı ve semptomları, Oftalmolojide lazer. Göz hastalıklarında hikaye alma ve semptomlar, gelişim onomalileri, kapak, gözyaşı sistemi, konjuktiva, üveit, kornea hastalıklarının tanımı ve semptomları, uvea, retina , optik sinir ve orbita hastalıkları tanımı ve semptomları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik hastalıklar tanım ve semptomları. Göze lokal uygulanan ilaçların sistemik emilimi ve görme üzerine etkilerinin anlatılması ve etkili bir şekilde öğretilmesi  amaçlanmaktadır.